Wat is Soefisme?

Inayat is een Arabisch word dat vriendelijkheid of genade betekent. In de spirituele context raakt het woord genade aan de betekenis van compassievolle genade - de in de schepping zelf besloten eigenschap van de Ene. Het is ook de naam die gegeven werd aan de stichter van de Inayati Orde, Hazrat Inayat Khan. Het is gebruikelijk dat onder Soefi’s de spirituele bron en meditatie-praktijk vaak de naam aannemen van de stichters. Daarom zijn alle stromingen die hun oorsprong vinden bij Hazrat Inayat Khan algemeen bekend onder de naam van Inayati Orden. De Inayati Orde is de naam van de organisatie die zijn verwantschap direct terug kan voeren op Hazrat Inayat Khan, op zijn zoon Pir Vilayat Khan, en dat  nu geleid wordt door zijn kleinzoon Pir Zia Inayat Khan.

 De Inayati Orde initieert en stimuleert het soefi pad van spirituele vrijheid - de weg van je hart, het openen van je hart, je hart volgen en luisteren naar je eigen intuïtie. Hoe je hart, door te zijn met wat is, richtinggever wordt. Hoe het eigen hart de toegang geeft tot alle wijsheid en liefde die je nodig hebt om je weg in het leven te vinden

Het soefi-pad nodigt je uit om je diepste verlangen de leidraad van je leven te laten worden. Het geeft je hints over de bestemming van jouw leven, die voor iedereen anders is. Het is een open pad, want of je nu joods, christelijk, boeddhistisch of moslim bent…Op het soefi-pad hoef je nergens afstand van te doen. Het geeft handreikingen om je zelf te ontdekken en de leiding in jezelf te vinden, waarbij alle religieuze en spirituele idealen behulpzaam kunnen zijn. Het is een mystiek pad; in essentie is ertussen alle godsdiensten een zelfde onderstroom van leven, waar we allemaal mee verbonden zijn. Het soefi-pad is een levenshouding; je leert hoe je uit een versterkt contact met je diepste zelf, alles wat je voelt, kracht en liefde kan putten en hoe je dat kan toepassen in je dagelijkse leven; je manier van werken, omgang met mensen en met jezelf. Je bent zelf de eb en vloed van je eigen bestaan. Het is een praktisch pad; zelf ervaren staat centraal. Mediteren, de afstemming op kwaliteiten zoals licht en liefde vanuit de rijkdom van wat Hazrat Inayat Khan ons aangereikt heeft, en prachtige poëzie van Hafiz en Rumi, die van alle tijden is.

Agenda

2016 - 2017        

Open Klassen 

Er zijn weer klassen gepland voor het komende seizoen 2016-2017. Zo veel mogelijk in het ritme van de 2de woensdagen van de maand. Voor 2016 zijn de data 1 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december, voor 2017: 11 januari,8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni.

 Vieringen

U krijgt per keer een uitnodiging met meer informatie

De data van de vieringen lopen niet geheel conform de 3de zondag van de maand. Zij zijn vastgelegd op basis van de agenda van Centrum Qi

 Seizoen 2016-2017:

13 november Meditatie met Akbar Akbar

24 december - kerstavond special

15 januari - Rahima van Hattem 'Genezingsdienst'

26 februari, Universele Eredienst met Ganesh van der Veer

19 maart,Informele Eredienst met Jamila Betten

16 april, Universele Eredienst met Saadi Bitter

21 mei, Dansen van Universele Vrede - Ingrid Cordes

18 juni - Universele Eredienst met Nuria Kousemaker

 Vieringen

In de Universele Erediensten willen we een geest van verdraagzaamheid, wederkerigheid, liefde en goedheid  scheppen omdat we onderling met elkaar verbonden zijn als één wezen, omdat in elk mens dezelfde goddelijk vonk aanwezig is. Dat is de boodschap door alle eeuwen heen van de verschillende wereldreligies. Daarom branden er 7 kaarsen op het altaar en liggen voor deze 7 kaarsen alle heilige boeken van deze religies. Het grote altaar staat ook symbool  voor het altaar in je eigen hart waarin liefde, schoonheid en harmonie de inspiratie vonken zijn je die je leven begeleiden.

 In de informele vieringen gebruiken we meditaties, muziek, beweging,  teksten, gedichten en gebeden met het doel om onze verbinding met elkaar in dat moment te voelen en te begrijpen. en aanwezigen kunnen een rol op zich nemen tijdens het verloop van de viering in de vorm van aansteken van een kaars, voorlezen van een tekst.

 Het Inayati Platform Amersfoort organiseert deze twee vormen van zondagsvieringen, elke 3de zondag van de maand.

De Soefi klassen zijn een vorm van contemplatie en is een mogelijkheid  om meer stil te staan bij ons eigen en unieke persoonlijke proces door ons te verdiepen in de teksten van Inayat Khan, musicus en mysticus en stichter van het Universele Soefisme. De opbouw van een avond is ons stil te maken door het luisteren naar muziek, het voorlezen van zijn teksten en uitwisseling en korte meditaties..de eigen meditatieve ervaring staat centraal

EvenSong- lullabu's

    Graag introduceren wij een nieuwe vorm van dialoog met elkaar: je ware innerlijke wezen met dat wat ons met alles verbindt.  Door eigen inbreng van jouw muziek, gedichten, teksten in een persoonlijke afstemming te delen in een sfeer van openheid, stilte en vooral in jouw waarheid, kan er een aanwezigheid van liefde aangeraakt worden. We helpen je met muzikale afstemmingen, korte meditaties en per keer een thematische aanpak. We baseren ons op Insight Dialogue.

We zien deze manier als een aanvulling op de open soefi klassen. En zullen plaatsvinden op elke 4de woensdag van de maand. Data zijn:

in 2016 24/09 - Hoop; 26/10 - liefde; 23/11 - verdraagzaamheid. In 2017 25/01- vrede; 22/02 - mededogen; 29/03- kracht; 26/04 -schoonheid; 24/05 geduld en 28/06 - wijsheid